Helmond

Lezing van Vlinderstichting over vlinders

Dinsdag 15 oktober komt de Vlinderstichting een lezing verzorgen over “Vlinders”.

Dagvlinders spreken zeer tot de verbeelding. Wat is een kleurige bloemenwei of een tuin in de zomer zonder vlinders?

Het gaat echter slecht met de Nederlandse vlinders. Uit onderzoek is gebleken dat van de 70 soorten die hier aan het begin van deze eeuw voorkwamen er inmiddels 18 zijn uitgestorven terwijl 30 andere soorten worden bedreigd en vooral nog in natuurgebieden voorkomen.

Er zijn gelukkig nog vele manieren waarop we de achteruitgang van de vlinders kunnen tegengaan. In het beheer van natuurterreinen en openbaar groen en door te zorgen voor goede verbindingswegen voor planten en dieren. Ook u kunt de vlinders helpen. Door bij de inrichting van uw tuin en bij het onderhoud rekening te houden met de eisen die de vlinders stellen kunt u er voor zorgen dat de vlinders en andere dieren meer kansen krijgen terwijl u kunt genieten van de prachtige vormen en kleuren.

Dinsdag 15 oktober komt de Vlinderstichting een lezing verzorgen over “Vlinders”.

Dagvlinders spreken zeer tot de verbeelding. Wat is een kleurige bloemenwei of een tuin in de zomer zonder vlinders?

Het gaat echter slecht met de Nederlandse vlinders. Uit onderzoek is gebleken dat van de 70 soorten die hier aan het begin van deze eeuw voorkwamen er inmiddels 18 zijn uitgestorven terwijl 30 andere soorten worden bedreigd en vooral nog in natuurgebieden voorkomen.

Er zijn gelukkig nog vele manieren waarop we de achteruitgang van de vlinders kunnen tegengaan. In het beheer van natuurterreinen en openbaar groen en door te zorgen voor goede verbindingswegen voor planten en dieren. Ook u kunt de vlinders helpen. Door bij de inrichting van uw tuin en bij het onderhoud rekening te houden met de eisen die de vlinders stellen kunt u er voor zorgen dat de vlinders en andere dieren meer kansen krijgen terwijl u kunt genieten van de prachtige vormen en kleuren.

De lezing zal aan de hand van mooie beelden middels dia’s of beamer voornamelijk gaan over dagvlinders, maar ook de nachtvlinders komen aan bod. Niet alleen zeldzame soorten worden besproken, maar juist ook vlinders die u in uw woonomgeving kunt tegenkomen. We zullen hierbij vooral letten op het landschap waar die vlinders voorkomen. Het blijkt namelijk dat vlinders heel kieskeurige dieren zijn die heel specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving.

Klimplanten door Cor van Gelderen

Dinsdag 16 april ”De levende Tuin” door Egbert Roozen

We hebben met groen goud in handen! Groen is steeds nadrukkelijker in beeld als oplossing bij allerlei maatschappelijke uitdagingen waar we nu voor staan. Het klimaat verandert, de biodiversiteit staat onder druk en de zorgkosten rijzen de pan uit. Als we niets doen, neemt de kwaliteit van onze leefomgeving verder af en worden we steeds vaker met een vorm van financiële, economische, ecologische of sociale schade geconfronteerd. De stelling van Egbert Roozen (directeur van Branchevereniging VHG – Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) is dan ook, dat de tijd dat groen decoratie was voorbij is. De groene sector werkt, gesteund door wetenschappelijk onderzoek en kennispartners, hard aan innovaties. Het gaat om duurzame en groene oplossingen voor bijvoorbeeld wateropvang op piekmomenten, het tegengaan van hittestress en het afvangen van fijnstof voor een betere luchtkwaliteit. Er worden nieuwe concepten ontwikkeld voor onder andere groene tuinen, groene schoolpleinen en groen in ziekenhuizen. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de rol van de groene sector in de circulaire economie. Op onder meer deze punten zal Egbert Roozen tijdens zijn lezing ingaan. Zijn visie voor de komende jaren is een samenwerkingsketen te realiseren, waarmee groen aan het begin van de ontwikkelketen komt in plaats van aan het eind. Welke rol is hierbij weggelegd voor ketenpartners, zoals Groei & Bloei?

Ook op deze vraag gaat Egbert Roozen in.

De lezing wordt gegeven in Bibliotheek Dommeldal in Mierlo. De entree is voor onze leden en voor de leden van de bibliotheek € 3,- inclusief twee keer koffie/thee. Niet- leden betalen € 5,- Aanvang 20.00 uur. U kunt ook on-line een kaartje bestellen via https://dommeldal.op-shop.nl/46/lezing-de-levende-tuin-door-egbert-roozen/16-04-2019

19 maart 2019 Lezing Kamer- en kuipplanten

Dinsdag 19 maart 2019 verzorg ik bij u een lezing over kamerplanten en kuipplanten. Daar is veel over te vertellen. Het opkweken, de verzorging, het overhouden, welke grondsoort, wanneer bloeit de plant enz. En dat allemaal op één avond. De tijd is te kort! Ik heb wel een idee hoe ik deze avond vol kan praten. Maar het lijkt me leuker en ook zinvoller als u, als plantenliefhebber, naar deze avond komt met de nodige vragen over planten. Neem de plant mee waar u vragen over heeft of waar u zo trots op bent. Wat blaadjes van een plant die afgevallen zijn mag u ook meenemen. Dan kan ik zien wat de plant mankeert en een advies geven.

Planten worden ook wel eens te groot voor in de kamer. Wat doe je dan? Stekken, snoeien of buiten zetten en als kuipplant verder laten leven. Tijdens vakanties in het buitenland zien we de mooiste planten groeien. Kunnen die ook bij ons in de huiskamer of als kuipplant groeien?

Aan de hand van wat dia’s kan ik laten zien welke beestjes er in onze planten kunnen zitten en wat is daartegen te doen!

Deze avond wordt ook verteld welke delen van de plant goed te gebruiken zijn om voor bloemschikken te gebruiken.

Als docent bloemschikken voor een vakopleiding voor bloemisten ben ik veel bezig geweest met planten. Verder heb ik voor vmbo- en mbo- opleidingen plantenboeken geschreven. In mijn laatste boek “Handboek Bloemschikken” wordt uitgelegd hoe je bloemen en bladeren in een bloemstuk kunt verwerken. Deze kennis hoop ik met u op 19 maart te kunnen delen.

Jan van der Kamp