Helmond

Jaarvergadering.

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 18 februari. Besproken wordt het algemene verslag van de secretaris en het financiële verslag van de penningmeester.
Er zijn geen aftredende of nieuw te benoemen bestuursleden.
De ledenvergadering vindt plaats ten huize van Ria van Mierlo, Medevoort 9a te Helmond, aanvang 19.30 uur. Na afloop van de ledenvergadering is er een informeel samenzijn met een drankje en een hapje.
De ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en hun inwonende gezinsleden en niet voor introducés.