Helmond

Het lijkt mij leuk om op donderdag 30 september deel te nemen aan de excursie naar de Dahliatuin Helmond West

Ik maak vóór 20 september de kosten over op bankrekeningnummer NL86 RABO 0317 2056 76 ten name van de KMTP afdeling Helmond e.o.