Helmond

Het lijkt mij leuk om op dinsdag 14 september mee te gaan naar De baron zijn Hof in Geldrop

Ik maak vóór 1 september de kosten over op bankrekeningnummer NL86 RABO 0317 2056 76 ten name van de KMTP afdeling Helmond e.o.