Helmond

Disclaimer Groei & Bloei Helmond e.o.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kan Groei & Bloei Helmond e.o. de juistheid en nauwkeurigheid van de verschafte informatie niet garanderen. 

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Groei & Bloei Helmond e.o. sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met de op deze website aangeboden informatie. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens. Gebruik van de informatie op deze website komt dan ook voor eigen risico van de gebruiker.

De inhoud van deze website kan te allen tijde, zonder kennisgeving, worden gewijzigd of verwijderd.

Tekst en beeld van deze website mag niet zomaar worden overgenomen. Het kan zijn dat er auteursrecht/copyright op rust.